Zona Zamfirova

Zona Zamfirova

Paperback (23 Mar 2022) | Serbian

  • $14.32
Add to basket

Includes delivery to the United States

10+ copies available online - Usually dispatched within 7 days

Publisher's Synopsis

U bogatom knjizevnom opusu Stevana Sremca, znacajno mesto zauzma roman "Zona Zamfirova". Ova jednostavna ljubavna prica o dvoje mladih iz razlicitih drustvenih slojeva, smestena na jug Srbije devetnaestoga veka, sa nizom veselih i komicnih situacija u koje su upleteni obicni, bezazleni i prostodusni likovi, i danas uziva veliku popularnost kod citalacke publike.


Book information

ISBN: 9781915204080
Publisher: Globland Books
Imprint: Globland Books
Pub date:
Language: Serbian
Number of pages: 194
Weight: 231g
Height: 216mm
Width: 140mm
Spine width: 10mm