Verujem u Boga i u srpstvo

Verujem u Boga i u srpstvo

Paperback (19 Nov 2021) | Serbian

  • $13.76
Add to basket

Includes delivery to the United States

10+ copies available online - Usually dispatched within 7 days

Publisher's Synopsis

Da je neko zapitao tvorce Jugoslavije u Parizu... da li bi pristali na drzavu koja bi onako dozivela izdaju na velikom delu svog fronta, i u prvom okusaju jugoslovenskog patriotizma; a zatim jos i pokolj pola miliona srpske nejaci, ne verujem da bi se onda iko bio resio na takvu svirepu avanturu, kao sto je bio 1. decembar 1918.

Book information

ISBN: 9781915204004
Publisher: Globland Books
Imprint: Globland Books
Pub date:
Language: Serbian
Number of pages: 176
Weight: 213g
Height: 216mm
Width: 140mm
Spine width: 10mm