Gorski car

Gorski car

Paperback (23 Apr 2022) | Serbian

  • $15.98
Add to basket

Includes delivery to the United States

10+ copies available online - Usually dispatched within 7 days

Publisher's Synopsis

Roman "Gorski car" smatra se jednim od prvih psiholoskih romana srpske knjizevnosti. Kroz sudbinu glavnog junaka Djurice i pricu o njegovom odmetanju u hajduke, kroz unutrasnji monolog glavnog junaka povremeno svesnog sopstvene zivotne stranputice, ispricana je vecna prica o borbi dobra i zla koja se odvija u najskrovitijim delovima ljudske duse.

Book information

ISBN: 9781915204103
Publisher: Globland Books
Imprint: Globland Books
Pub date:
Language: Serbian
Number of pages: 240
Weight: 281g
Height: 216mm
Width: 140mm
Spine width: 13mm