Brojevi

Brojevi - Njige Iz Matematike Za Djecu

Paperback (09 Jun 2023) | Bosnian

Save $3.49

  • RRP $20.88
  • $17.39
Add to basket

Includes delivery to the United States

10+ copies available online - Usually dispatched within 7 days

Publisher's Synopsis

Brojevi uvodi mlade citaoce sa osnovnim pojmovima brojeva:

  • Brojevi nam reci koliko, koliko dugo, koliko daleko.
  • Ne mozemo reci koliko brojanjem.
  • Postoje male brojke i postoji veliki broj.
  • Nista ima broj - nula.
  • Brojevi se moze pisati sa cifre ili slova.
  • Brojevi nam pomoci da shvatimo nas svijet.

Brojevi je jedna u nizu knjiga koje povecavaju matematika pismenost kod djece osnovne skole. Predstavljamo mlade citaoce da rijeci i pojmova matematike povecava njihovu sposobnost da razumiju principe matematike.

Book information

ISBN: 9781632703552
Publisher: Life Is a Story Problem LLC
Imprint: Life Is a Story Problem LLC
Pub date:
Language: Bosnian
Number of pages: 42
Weight: 95g
Height: 216mm
Width: 216mm
Spine width: 2mm