Hun er ude!

Hun er ude!

Paperback (13 Feb 2019) | Danish

Not available for sale

Includes delivery to the United States

Out of stock

This service is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Publisher's Synopsis

Det kostede Dolly ni års fængsel, at hun dræbte sin mand, mesterforbryderen Harry Rawlins, som hævn for hans dobbelte bedrageri. Nu er hun ude og klar til at realisere sin drøm - at åbne et hjem for svigtede og hjemløse børn. Til formålet vil hun bruge sin skjulte formue - diamanter fra et tidligere røveri til en værdi af to millioner pund. Men så enkelt er det ikke. For der er andre, som kender til diamanterne og vil have deres andel af byttet. Desværre viser det sig, at diamanterne er forsvundet. Så nu er Dolly i vanskeligheder og hårdt presset fra flere sider. Der er kun én udvej for Dolly: Hun må organisere et nyt røveri. Professionelt og i stort format. For at gennemføre det har hun brug for pålidelige hjælpere, og hendes gamle forbryderveninder stiller sig nødtvungent til rådighed.

Book information

ISBN: 9788726104202
Publisher: Bod Third Party Titles
Imprint: Lindhardt Og Ringhof
Pub date:
Language: Danish
Number of pages: 526
Weight: 662g
Height: 216mm
Width: 140mm
Spine width: 30mm