Saga O Feniksovoj Smrti

Saga O Feniksovoj Smrti

Paperback (05 Dec 2023) | Serbian

Save $1.05

  • RRP $14.19
  • $13.14
Add to basket

Includes delivery to the United States

10+ copies available online - Usually dispatched within 7 days

Publisher's Synopsis

Spojivsi u sebi opise svakodnevice sa mitskom podlogom, roman "Saga o Feniksovoj smrti" smestio se medju dela danas sve popularnijeg magicnog realizma u knjizevnosti. Ovaj "mozaicki multiart roman u 42 scene", sto je ujedno i podnaslov romana, sastavljen je od 42 kratka fragmenta od kojih svaki kao moto ima jedno delo iz sveta likovne, muzicke ili filmske umetnosti. Za lakse razumevanje ovih naizgled nepovezanih crtica, autor nam je ostavio uputstvo u vidu sifara koje se nalaze na pocetku svakog poglavlja. Tako se, dok Nebojsa i njegovi prijatelji tragaju za Feniksom, citalac i sam krece kroz lavirint ostalih zanimljivih prica koje zauzimaju manje ili vece mesto u romanu kao celini.

Book information

ISBN: 9781915204806
Publisher: Globland Books
Imprint: Globland Books
Pub date:
Language: Serbian
Number of pages: 120
Weight: 150g
Height: 216mm
Width: 140mm
Spine width: 6mm