Komedije

Komedije Laza I Paralaza, Kir Janja, Pokondirena Tikva, Rodoljupci

Paperback (20 Jul 2023) | Serbian

Save $1.83

  • RRP $18.83
  • $17.00
Add to basket

Includes delivery to the United States

10+ copies available online - Usually dispatched within 7 days

Publisher's Synopsis

U svom znacajnom knjizevnom opusu Jovan Sterija Popovic ostavio je vazna dela koja su redom prevazilazila okvir svoga vremena. Iako se smatra zacetnikom drame u srpskoj knjizevnosti, najznacajniji trag ostavio je kao komediograf. Ovaj srpski Molijer svojim neospornim knjizevnim talentom ovekovecio je u svojim komedijama sliku ondasnjeg palanackog i malogradjanskog drustva, uspesno se podsmevajuci njegovim glavnim anomalijama - pogresnom vaspitanju, pomodarstvu, snobizmu, laznom patriotizmu. Realist u komediji, Sterija kroz satirican prikaz i isticanje mana svojih glavnih likova, njihovih izopacenih karaktera i naravi, kontinuirano daje sebi u zadatak da edukuje svoje citaoce, nacionalno ih prosvetljava i cini da postanu razumniji i bolji ljudi.

Book information

ISBN: 9781915204387
Publisher: Globland Books
Imprint: Globland Books
Pub date:
Language: Serbian
Number of pages: 272
Weight: 318g
Height: 216mm
Width: 140mm
Spine width: 14mm