Zomerzotjes

Zomerzotjes

Paperback (29 Sep 2018) | Dutch; Flemish

  • $20.36
Add to basket

Includes delivery to USA

10+ copies available online - Usually despatched within 7 days

Synopsis

Duo-dichtbundel van Amy de La Haye (Den Haag) en Gerhard te Winkel (Leusden). Verrassende gedichten, fris en intens van toon en inhoud. Voor alle leeftijden.

Book information

ISBN: 9780244380816
Publisher: Lulu Press
Imprint: Lulu.com
Pub date:
Language: Dutch; Flemish
Number of pages: 86
Weight: 113g
Height: 210mm
Width: 148mm
Spine width: 5mm