Marknadsföring: Teori, Strategi Och Praktik

Marknadsföring: Teori, Strategi Och Praktik

2nd edition

Paperback (18 Aug 2017) | Swedish

Save $1.84

  • $76.05
  • $74.21
Add to basket

Includes delivery to USA

10+ copies available online - Usually dispatched within 7 days

Synopsis

Marknadsföring: Teori, strategi och praktik utgör en utmarkt och uppskattad introduktion till marknadsföringsomradet. Boken utgar fran Kotlers och Armstrongs teori- och modellvarld och knyter an till den referensram som miljontals marknadsförare varlden över anvander som utgangspunkt för marknadsföringsbeslut. Den nya upplagan har reviderats och uppdaterats bade i teoridelen och nar det galler exempel. En mangd nya case har tillkommit inom bland annat industriell försaljning, produktutveckling, hallbarhet och marknadskanaler.

 

I den nya upplagan har hallbarhetsperspektivet utvecklats med stark betoning pa konsumtionssamhallets sociala, ekonomiska och miljömassiga konsekvenser. Stor vikt har ocksa lagts vid konsekvenserna av digitalisering, urbanisering och ökad marknadstransparens samt hur marknadsförare kan hantera fenomen som delningsekonomi genom nya metoder.

Book information

ISBN: 9781292211138
Publisher: Pearson Education
Imprint: Pearson
Pub date:
Edition: 2nd edition
Language: Swedish
Number of pages: 516
Weight: 1076g
Height: 210mm
Width: 275mm
Spine width: 24mm