Hoefbevangenheid Verder Uitgelegd

Hoefbevangenheid Verder Uitgelegd

Paperback (20 Jul 2016) | Dutch; Flemish

Not available for sale

Includes delivery to USA

Out of stock

Synopsis

Tussen 2011, het jaar waarin 'Hoefbevangenheid: begrijpen, genezen, voorkomen' uitkwam, en nu heeft de veterinaire wetenschap niet stil gestaan. We weten nu al weer veel meer dan vijf jaar geleden. 'Hoefbevangenheid verder uitgelegd' overbrugt het gat tussen 2011 en vandaag. Dit boek gaat breder en dieper in op deze nare aandoening. Je kunt onder andere lezen over adipokines, C3 en C4 grassen, catabolisme, endotheline-1, neuropathische pijn en winterbevangenheid. Maar ook over behandelmethoden met maden en bloedzuigers, over stamceltherapie en bloedsuikerverlagende medicijnen en planten. We behandelen de belangrijkste vitaminen, mineralen en aminozuren. En hoefschoenen krijgen eindelijk de aandacht die ze verdienen. Verder is er een heel hoofdstuk over ezels bijgekomen, een verklarende woordenlijst en een uitgebreide vragenlijst die je samen met je hoefverzorger kunt invullen om een zo compleet en objectief mogelijk beeld te krijgen van hoe het ervoor staat met je paard. De literatuurlijst is flink uitgebreid. Naast alle tekstuele uitbreidingen bevat 'Hoefbevangenheid verder uitgelegd' ook veel extra beeldmateriaal. Waaronder een overzicht van alle in dit en het vorige boek genoemde planten en bomen en een stapsgewijze bekapping van een hoefbevangen hoef. Na het lezen van 'Hoefbevangenheid verder uitgelegd' weet je nog beter hoe je je paard, pony of ezel weer gezond krijgt en houdt.

Book information

ISBN: 9789082519136
Publisher: Chezchevaux.Eu
Imprint: Chezchevaux.Eu
Pub date:
Language: Dutch; Flemish
Weight: 395g
Height: 254mm
Width: 203mm
Spine width: 10mm